Μετρηση βασικου μεταβολισμου

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού είναι ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος ελέγχου βάρους με βάση τον μεταβολισμό του εξεταζόμενου. Η εκτίμηση της ενεργειακής δαπάνης, που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής του εξεταζόμενου, είναι δυνατή μέσα από ειδικά ερωτηματολόγια και άμεσες μετρήσεις με βηματομετρητές ή καταγραφικά φυσικής δραστηριότητας.